Et helbredstjek af sygeplejersker på dine betingelser

Et helbredstjek af sygeplejersker på dine betingelser

Helbredstjek af sygeplejersker er vigtige, fordi de kan hjælpe med at identificere sundhedsproblemer tidligt. Det er især vigtigt for mennesker, der er i risiko for at udvikle sundhedsproblemer eller allerede har udviklet sundhedsproblemer. Tidlig opsporing og behandling kan ofte forhindre, at sundhedsproblemer bliver mere alvorlige.

Sygeplejersker kan også give oplysninger og råd om, hvordan du kan forbedre dit helbred. De kan f.eks. anbefale ændringer i din kost eller livsstil eller foreslå måder at håndtere stress på. De kan også henvise dig til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt.

Helbredstjek af sygeplejersker er en vigtig måde at bevare et godt helbred og forebygge alvorlige sundhedsproblemer på. Hvis du er i risiko for at udvikle sundhedsproblemer eller allerede har udviklet sundhedsproblemer, så kan det være, at dit arbejde har en aftale med et firma som NurseCare, som foretager helbredstjek af sygeplejersker på din arbejdsplads.

Bliv klogere på sundhed med helbredstjek af sygeplejersker

Helbredstjek af sygeplejersker er en proces med sundhedsvurdering, uddannelse og rådgivning, der udføres af registrerede sygeplejersker. Formålet er at fremme og bevare arbejdstagernes sundhed ved at vurdere deres sundhedsrisici, oplyse dem om sundhedsrelaterede spørgsmål og give dem rådgivning. Det kan også hjælpe medarbejderne med at lære om sunde livsstilsvalg og om, hvordan de kan træffe sundere valg for dem selv og deres familier.

Helbredstjek af sygeplejersker er en vigtig måde at overvåge dit helbred og identificere eventuelle problemer på. Sygeplejersker er uddannet til at se efter tegn på sygdom og kan give råd om, hvordan du kan bevare et godt helbred. Et sundhedstjek kan omfatte måling af dit blodtryk, kontrol af din vægt og højde og udtagning af en blod- eller urinprøve. Du kan også blive spurgt om din sygehistorie og livsstil.

Siden 2001 har over 40.000 mennesker gennemgået NurseCares sundshedstjek, og har dermed fået indblik i hvordan deres krop ser ud indeni. Et helbredstjek af sygeplejersker har således også hjulpet rigtig mange mennesker, og heldigvis har det oftest været inden at en evt. kritisk tilstand er sat ind. Det er nemlig det altovervejende mål med at gennemføre disse tjeks.

Sådan foregår et helbredstjek af sygeplejersker

Et helbredstjek af sygeplejersker er en konsultation, der gennemføres på arbejdspladsen. Konsultationen er et tæt samarbejde med medarbejderen, hvor sygeplejersken på baggrund af interview, blodprøver og målinger foretager en risikovurdering for udvikling af hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre belastninger. Medarbejderen kan frit vælge at fravælge undersøgelserne, f.eks. ved at oplyse sin egen højde og vægt eller nægte en fedtprocentmåling. NurseCare anbefaler naturligvis, at man accepterer alle de tilbudte undersøgelser.

Blodprøverne tages ved et enkelt stik i fingerspidsen, og der forudsættes ingen fastetilstand. Blodtrykket måles med et automatisk apparat. Når alle undersøgelser er gennemført, gennemgår sygeplejersken resultaterne sammen med medarbejderen. Sammen udarbejder de en handlingsplan.

Et helbredstjek af sygeplejersker er en god måde for virksomheder at tage ansvar for deres medarbejderes sundhed på. Ved at tilbyde sundhedsfremmende aktiviteter kan virksomhederne hjælpe deres medarbejdere med at holde sig sunde og undgå sundhedsrisici.