Mediehuse påvirker kommunikationen i Danmark

Mediehuse påvirker kommunikationen i Danmark

Der findes mange forskellige mediehuse rundt omkring i landet, og alle har de en af de ting tilfælles, at de er med til at påvirke kommunikationen i Danmark. Medier er nemlig hovedsagligt kilden til nyheder for de fleste mennesker. Og medierne er på samme tid med til at diktere, hvad vi snakker om – og hvordan vi snakker om det.

Mediehusene har et stort ansvar

Mediehusene som Jysk Mediehus og JyllandsPosten er eksempler på nogle, der har et ansvar for, hvad de deler, og hvordan de deler det. Det har stor betydning for, hvordan vi ender med at opfatte virkeligheden, og hvordan vi ender med at omtale den.

Mediehusene rundt om i landet har derfor et stort ansvar for, hvordan de vælger at kommunikere. De er på den måde med til at sætte dagsordenen. Både ift. emner og kommunikation. Og de anvender denne position ganske bevidst, så det er en god idé at være opmærksom på dette som læser og modtager af medierne fra diverse mediehuse.

Hvordan ønsker vi at kommunikere?

Men vi er som borgere naturligvis ikke robotter, og derfor må vi også gerne tænke selv. Mediehusene har derfor ikke alene ansvaret, for vi styrer- og kontrollerer naturligvis selv, hvad vi siger, og hvordan vi vælger at kommunikere med hinanden.

Alligevel har medierne så meget magt, at vi lader os påvirke. Og det er de også bevidste om. De kommunikerer derfor på en helt bestemt måde til dig, som borger, som så har til hensigt at påvirke dig. Du er altså ikke helt uskyldig i din adfærd, og det er ligeledes fra medierne, at vi får nye ord, slang, øgenavne og andet, som vi tager til os og benytter ude blandt andre mennesker.

På den måde kan der faktisk opstå et fælles sprog, som har sit udspring i mediernes og det, de finder på.